Kompetenčni center za sodobne tehnologije vodenja – Zavod KC STV

Velikost: mikro
KONTAKTNA OSEBA: Rudi Panjtar - rudi.panjtar@kcstv.si

KC-STV je zavod, ki predstavlja podporno okolje za izvajanje različnih aktivnosti strateškega konzorcija Tehnološka mreža Tehnologija vodenja procesov. Osnovna dejavnost zavoda je Tehnološki mreži TVP zagotavljati potrebno okolje za:

– pripravo predlogov konzorcijih raziskovalno-razvojnih projektov

– koordiniranje izvajanja konzorcijih raziskovalno-razvojnih projektov in skupnih nalog

– sodelovanje pri uvajanju razvitih tehnoloških rešitev, pri katerih je mreža deležnik, v uporabo.

Za opravljanje svoje raziskovalno razvojne dejavnosti se je Zavod registriral pri ARRS. V evidenco raziskovalnih organizacij je vpisan pod številko 3639. Organa zavoda sta Svet zavoda in direktor. Direktor kot individualni organ opravlja poslovodno funkcijo in funkcijo vodenja strokovnega dela zavoda. Direktor zavoda je dr. Zoran Marinšek Svet zavoda sestavljajo predstavniki: ustanoviteljev, uporabnikov – drugih članov mreže in delavcev zavoda.

KC STV je samostojni upravičenec SRIP ToP, kjer pokriva področje tehnologij vodenja in sicer VVV Inteligentni sistemi vodenja za tovarne prihodnosti ter HOM Tehnologije vodenja. Aktivno sodeluje tudi pri internacionalizaciji na nivoju celotnega SRIP ToP.

/
Tehnološki park 18, 1000 Ljubljana, Slovenija