Carinthia University of Applied Sciences (Koroška univerza za uporabne znanosti)

Velikost: veliko
KONTAKTNA OSEBA: DI Dr. Claudia Pacher - forschung@fh-kaernten.at

FH Kärnten vodi načelo neposrednega praktičnega in naprednega izobraževanja z prstom na utripu. Redno in honorarni zaposleni ter gostujoči predavatelji iz industrije in gospodarstva zagotavljajo interdisciplinarno, mednarodno usmerjeno univerzitetno izobraževanje. Kakovost našega izobraževanja poudarjamo z razvojem inovativnih metod poučevanja in učenja. Sem sodi mešano učenje, ki študentom in profesorjem nudi večjo fleksibilnost pri ustvarjanju primernega učnega okolja. Trenutno je na voljo okoli 40 študijskih programov s področja tehnologije, zdravstvenih in socialnih storitev ter poslovanja. Raziskave in razvoj pomembno prispevajo k preoblikovanju širokega univerzitetnega znanja v praktične aplikativne rešitve ter k spodbujanju sodelovanja med podjetji in univerzami.

Raziskovalne prioritete so združene na disciplinaren in interdisciplinaren način ter se obravnavajo tematsko v 16 raziskovalnih skupinah in treh raziskovalnih centrih.

+43 5 90500-7700
Europastraße 4, 9524 Beljak, Avstrija