ORGANIZACIJSKA STRUKTURA HYDROGEN CENTRA:

UPRAVNI ODBOR:

Predsednik: prof. dr. Blaž Likozar, Kemijski inštitut, Slovenija
E-pošta: blaz.likozar@ki.si

Podpredsednik: dr. Viktor Hacker, Tehniška univerza Gradec, Avstrija
E-pošta: viktor.hacker@tugraz.at

KOORDINATORJI:

Andreja Kumer, Štajerska gospodarska zbornica, Slovenija
E-pošta: andreja.kumer@stajerskagz.si

Petra Props, Kemijski inštitut, Slovenija
E-pošta: petra.props@ki.si

STROKOVNE PODPORNE TOČKE:

Kemijski inštitut, Ljubljana, Slovenija

Kontakt: prof. dr. Blaž Likozar

E-pošta: blaz.likozar@ki.si

 

Tehniška univerza Gradec, Gradec, Avstrija

Kontakt: prof. dr. Viktor Hacker

E-pošta: viktor.hacker@tugraz.at

 

Koroška univerza uporabnih znanosti, Beljak, Avstrija

Kontakt: dr. Claudia Pacher, dipl. ing.

E-pošta: forschung@fh-kaernten.at 

KONTAKTI PARTNERJEV PROJEKTA H2GreenTECH in HYDROGEN CENTRA

Štajerska gospodarska zbornica
Lokacija: Ulica talcev 24, 2000 Maribor, Slovenija,
Kontakt: Andreja Kumer
E-pošta: andreja.kumer@stajerskagz.si

HYDROGEN CENTER

E-pošta: : info@stajerskagz.si
Tel.: +386 2 220 87 00

Kemijski inštitut
Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Petra Props
E-pošta: petra.props@ki.si

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport Republike Slovenije
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija
Kontakt: Dr. Peter Kumer
E-pošta: peter.kumer@gov.si

Tehniška univerza Gradec
Inffeldgasse 25, 8010 Gradec, Avstrija
Kontakt: prof. dr. Viktor Hacker
E-pošta: viktor.hacker@tugraz.at

Raziskave Burgenland
Steinamangerstraße 21, A-7423 Pinkafeld, Avstrija
Kontakt: Marion Schönfeldinger, dipl. ing.
E-pošta: marion.schoenfeldinger@forschung-burgenland.at

Koroška univerza uporabnih znanosti
Europastrasse 4, 9524 Beljak, Avstrija
Kontakt: dr. Claudia Pacher, dipl. ing.
E-pošta: forschung@fh-kaernten.at