Projekt H2GreenTech

Novosti

Krepimo regionalno sodelovanje na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskim izobraževanjem.