Program financiranja DAAD za zeleni vodik (rok 28. februar 2023)

Nemška služba za akademsko izmenjavo (DAAD) začenja nov program financiranja raziskav o “zelenem vodiku”. Program vključuje štipendije za mednarodne raziskovalne obiske, pripravništva in raziskovalna bivanja v Nemčija, pa tudi financiranje strokovnih delovnih skupin za izboljšanje mreženja med znanostjo in industrijo. Nemško zvezno ministrstvo za izobraževanje in raziskave do leta 2025 financira program s približno šestimi milijoni evrov.

Zeleni vodik je ključen za dekarbonizacijo v večjih sektorjih, kot sta nemška jeklarska in kemična industrija ali v letalstvu, ladijskem prometu in težkem tovornem prometu. Zato je ključni element trajnostne evropske preobrazbe. Poleg tega vodikova tehnologija ponuja različne možnosti za ustvarjanje vrednosti in se lahko razvije v osrednje poslovno področje za nemško in evropsko izvozno industrijo. Na pobudo nemške zvezne vlade so strokovnjaki iz vse Evrope skupaj identificirali najbolj pereča vprašanja raziskav in inovacij na področju zelenega vodika na evropski ravni ter jih združili v Strateško raziskovalno in inovacijsko agendo (SRIA).

Kot rezultat SRIA nemška vlada financira štipendijski program DAAD za krepitev mednarodnega sodelovanja raziskovalcev v Evropskem raziskovalnem prostoru (ERA) in zanimanje mladih znanstvenikov za temo zelenega vodika. Trenutni razpis za prijave se bo končal 28. februarja 2023, določila in pogoje za prijavo pa najdete tukaj: ERA Fellowships – Green Hydrogen – DAAD

(https://www.daad.de/en/study-and-research-in-germany/scholarships/green-hydrogen/)