Štajerska gospodarska zbornica se pridružuje European Clean Hydrogen Alliance

Štajerska gospodarska zbornica (ŠGZ) je bila sprejeta v European Clean Hydrogen Alliance, ki je pobuda Evropske komisije, katere cilj je pospešiti razvoj čistega in trajnostnega vodikovega gospodarstva v Evropi. To članstvo poudarja pomen projekta H2GreenTECH z VODIKOVIM CENTROM in njegov potencialni vpliv na prehod v nizkoogljično prihodnost. ŠGZ bo kot članica zavezništva imela dostop do mreže evropskih podjetij, organizacij in strokovnjakov, ki delujejo na področju vodika, in bo lahko sodelovala v skupnih projektih in pobudah, ki spodbujajo uporabo zelenega vodika.

Z vstopom v European Clean Hydrogen Alliance bo ŠGZ lahko prispevala k razvoju močnega vodikovega trga v Evropi in k uresničevanju Evropskega zelenega dogovora, ki je načrt EU za podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050. Projekt H2GreenTECH in njegov VODIKOV CENTER sta usklajena s cilji European Clean Hydrogen Alliance, ustvariti trg za čisti vodik s spodbujanjem njegove proizvodnje, distribucije in uporabe v različnih sektorjih.

Članstvo ŠGZ v zavezništvu dokazuje njeno zavezanost trajnostnemu razvoju in inovativnosti ter pripravljenost za sodelovanje z drugimi evropskimi partnerji za doseganje skupnih ciljev.