Forschung Burgenland GmbH (Raziskave Gradiščanska)

Velikost: srednje
KONTAKTNA OSEBA: Marion Schönfeldinger - marion.schoenfeldinger@forschung-burgenland.at

Raziskave in razvoj potekajo na naših ključnih področjih energije in okolja, gradbene tehnologije in kibernetske varnosti. Kot integracijski partner se povezujemo s podjetji, znanostjo in družbo, da bi skupaj izvajali v prakso usmerjene interdisciplinarne raziskave. S svojimi inovacijami ustvarjamo družbene koristi in gospodarsko dinamiko, ki niso le vir navdiha za regijo, ampak tudi stremijo k vrhunskemu položaju na nacionalni in mednarodni ravni.

V ta namen Research Burgenland upravlja naslednje 3 raziskovalne centre na dveh lokacijah Eisenstadt in Pinkafeld:

– Center za gradbeno tehnologijo

– Center za energijo in okoljsko tehnologijo

– Center za kontinuum pametnega računalništva

Na sami Gradiščanski univerzi za uporabne znanosti izvajamo raziskave na področju upravljanja z energijo in okoljem, ekonomije, upravljanja informacijske tehnologije, socialnih zadev in zdravja.

Sodelujemo s številnimi partnerji, predvsem s Forschung Austria.

+43 5 770 55 400
Campus 1, 7000 Železno, Avstrija