Štajerska gospodarska zbornica

Velikost: majhno
KONTAKTNA OSEBA: Aleš Kegl - info@stajerskagz.si

Štajerska gospodarska zbornica je največja samostojna regionalna zbornica v Sloveniji, ki s kakovostnim in skrbnim delom ustvarja večje možnosti uspešnega delovanja članov zbornice na slovenskem in tujih trgih. Smo mesto poslovnega povezovanja  in mreženja podjetij  – članov v podravski regiji in delujemo s ciljem večjega vpliva na oblikovanje takšnih pogojev gospodarjenja, ki bodo omogočali hitrejšo rast, razvoj in konkurenčnost.

Članstvo v ŠGZ vam prinaša številne ugodnosti in brezplačne prednosti:

Informiranje in svetovanje (INFOPIKA, PROJEKTNA PISARNA) s področij:

  • financ, splošne in delovnopravne zakonodaje, internacionalizacije
  • s področja aktualnih razpisov za podjetja, projektnega sodelovanja in povezovanja z gospodarstvom ter tehnične pomoči Izobraževanja in usposabljanja na aktualnih področjih za gospodarstvo
  • konference, seminarji, delavnice, okrogle mize ter drugi strokovni dogodki

Zastopanje stališč in interesov članov:

  • delovanje strokovnih regijskih svetov: čezmejne storitve, žensko podjetništvo, razvoj

človeških virov in zaposlovanje, davčno in finančno področje, mali hotelirji, energetsko

področje

  • zastopanje interesov članov pred lokalnimi in državnimi organi

Oglaševanje in promocija podjetij doma in v tujini

+386 2 220 8700
Ulica talcev 24, 2000 Maribor, Slovenija