Petrol d.d., Ljubljana

Velikost: veliko
KONTAKTNA OSEBA: Aldijana Asanovski - aldijana.asanovski@petrol.si; Marta Svoljšak - marta.svoljsak@petrol.si

Petrol je največja slovenska energetska družba, največji slovenski uvoznik, eno največjih slovenskih podjetij po prihodkih, sočasno pa tudi ena največjih slovenskih trgovskih družb. Osrednjo poslovno dejavnost družbe predstavlja trgovanje z naftnimi derivati, plinom in ostalimi energenti. Na tem poslovnem področju Petrol ustvarja več kot 80 odstotkov vseh prihodkov od prodaje, na slovenskem trgu pa dosega tudi vodilni tržni delež. Sočasno Petrol trguje tudi z blagom za široko porabo in s storitvami, s katerimi ustvarja preostalih nekaj manj kot 20 odstotkov prihodka. Temeljne strateške usmeritve razvoja skupine Petrol so energetska tranzicija v nizkoogljično družbo, razvoj novih tehnologij in preoblikovanje ustaljenih načinov proizvodnje, prodaje in uporabe energentov. Vizija skupine Petrol je postati integriran partner v energetski tranziciji z odlično uporabniško izkušnjo.

+386 1 471 42 32
Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija