Plinovodi d.o.o.

Velikost: veliko
KONTAKTNA OSEBA: Dr. Franc Cimerman - franc.cimerman@plinovodi.si

Slovenski prenosni plinovodni sistem obsega 1.196 km plinovodov, kompresorski postaji v Kidričevem in  Ajdovščini ter 251 merilno-regulacijskih oz. drugih postaj. Prenosni plinovodni sistem povezuje večino slovenskih industrijskih in mestnih središč razen obalno-kraške regije, Bele krajine ter dela Notranjske in Dolenjske.

Slovenski prenosni sistem plina je začel obratovati v letu 1978 in se je nato postopoma širil ter nadgrajeval. Leta 2014 je bil zaključen zadnji večji investicijski cikel z izgradnjo plinovoda od avstrijske meje pri Ceršaku do Vodic pri Ljubljani, s čimer sta bili poleg zagotovitve dodatnih potrebnih prenosnih zmogljivosti izboljšani varnost in zanesljivost obratovanja prenosnega sistema.

Družba Plinovodi kot operater prenosnega sistema z rednimi pregledi in z rednim izvajanjem vzdrževalnih aktivnosti skrbi za varno in zanesljivo obratovanje prenosnega sistema. Stanje prenosnih plinovodov se redno spremlja z nadzorom tras plinovodov, z izvajanjem notranjih pregledov plinovodnih cevi, z različnimi metodami zunanjih pregledov plinovodov in s stalnim spremljanjem obratovalnih parametrov preko centralnega nadzornega sistema. S sistemom katodne zaščite so prenosni plinovodi varovani pred razvojem korozijski poškodb. Na osnovi preventivnih pregledov in vzdrževalnih aktivnosti družba Plinovodi ocenjuje, da je plinovodna infrastruktura v zelo dobrem obratovalnem stanju.

Družba Plinovodi v okviru svoje dejavnosti pristopa tudi k pripravi prenosnega plinovodnega sistema na delovanje z obnovljivimi plini. To so sintetični metan, biometan in zeleni vodik. Predvsem pri vodiku so zaradi njegovega vpliva na materiale in elemente sistema te priprave obširnejše. Prav tako si družba Plinovodi v okviru sodelovanj in iniciativ z drugimi energetskimi podjetji prizadeva za čim več trajnostnih projektov. Od teh so za družbo pomembnejša injeciranje vodika v prenosni plinovodni sistem in njegov prenos po prenosnem omrežju.

+386 1 5820 700
Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, Slovenija