Kemijski inštitut

Velikost: mikro
KONTAKTNA OSEBA: Dr. Blaž Likozar - blaz.likozar@ki.si

Osnovne in aplikativne raziskave usmerjamo na področja, ki so dolgoročno pomembna tako za Slovenijo kot v svetovnem merilu: raziskave materialov, raziskave na področju ved o življenju, biotehnologija, kemijsko inženirstvo, strukturna in teoretična kemija, analizna kemija in varstvo okolja; pri čemer je inštitut usklajen s potrebami domače in tuje farmacevtske, kemične, avtomobilske in nanobiotehnološke industrije in v sozvočju s prednostnimi nalogami evropskega programa Obzorje Evropa.

Med pomembna področja delovanja Kemijskega inštituta spada izobraževalna dejavnost, kjer se v okviru programov za mlade raziskovalce usposabljajo podiplomski študentje, ki predstavljajo 25% zaposlenih. Kemijski inštitut tesno in dolgoročno sodeluje z mnogimi slovenskimi in uglednimi tujimi industrijskimi podjetji. Cilj inštituta je povečati sodelovanje z industrijo in dvigniti inovativnosti raziskovalcev preko: izobraževanj, izdelave izvedenskih mnenj, ocen in storitev razvoja tehnologij in izdelkov, ter dolgoročno usmerjati raziskave za postavljanje temeljev razvoja tehnologij in izdelkov. Z vpetostjo v evropski prostor je inštitut v stiku z vrhunskimi raziskovalnimi skupinami, s sodelovanjem pri zahtevnih projektih pa z evropsko industrijo, kar ima prelivajoč učinek tudi na raziskovalne rezultate v slovenski industriji.

+386 1 476 02 00
Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija