MAGNETI Ljubljana d.d.

Velikost: majhno
KONTAKTNA OSEBA: Milana Karajić - milana.karajic@magneti.si

Magneti Ljubljana d.d. so proizvajalec permanentnih magnetov z dolgoletno tradicijo. Skozi svoje redno delovanje in v različnih razvojnih projektih, pogosto v sodelovanju z zunanjimi raziskovalnimi organizacijami, so podjetje in njegovi zaposleni pridobili kompetence na področju same proizvodnje različnim permanentnih magnetov kot tudi na področju

»podpornih« tehnologij, merilnih tehnik, razvoja materialov, izdelave strojev in konstrukcije in izdelave avtomatiziranih delovnih mest. Usposobljeni in opremljeni so za učinkovito sodelovanje z našimi partnerji pri razvoju, z uporabo kompatibilnih CAD platform. Partnerje lahko podprejo z izvedbo osnovnih kalkulacij in simulacij magnetnega polja ter z razvojem namenskih merilnih metod in sistemov. Podjetje ima tudi obsežne izkušnje s sodelovanjem pri projektih po zahtevah avtomobilske industrije.

Podjetje Magneti Ljubljana neprestano sledi napredku v razvoju novih magnetnih materialov in je tudi uspešno pri samostojnem razvoju materialov in proizvodnih procesov, tako da je v največji možni meri sposobno proizvajati permanentne magnete in sisteme iz kar se da sodobnih materialov. Glavni cilj tega delovanja sta vzdržna rast in tudi dobičkonosnost podjetja. V Magnetih imamo lastno R&R  kupino, ki pogosto v sodelovanju z zunanjimi institucijami izvaja interne razvojne projekte na področju razvoja materialov. Glede na analize tveganj na področju surovin in s ciljem zmanjševanja okoljskega odtisa celotne dobavne verige se podjetje intenzivno vključuje v mednarodne projekte na področju recikliranja magnetnih materialov.

+386 5 909 78 01
Stegne 37, 1000 Ljubljana, Slovenija