Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

Velikost: veliko

Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport delujemo za razvoj odgovorne družbe znanja. Ustvarjamo pogoje za razvoj družbeno odgovornih in zadovoljnih generacij. Skupaj z drugimi deležniki soustvarjamo vključujočo, enakopravno, trajnostno naravnano in ustvarjalno družbo vseživljenjskega učenja ter krepimo udeležbo mladih in spodbujamo športna udejstvovanja. Ministrstvo je partner pri projektu H2GreenTECH, ki sodi v program sodelovanja lnterreg V-A Slovenija-Avstrija.

+386 1 400 52 00
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija