Evropski kulturni in tehnološki center Maribor so. p.

Velikost: mikro
KONTAKTNA OSEBA: Tanja Jakopič Rojec - tanja.jakopic@ektc.si

V Evropskem kulturnem in tehnološkem centru Maribor spremljamo najnovejše tehnologije in dogajanja ter seznanjamo o njih  mlade obiskovalce in jih spodbujamo k inovativnemu  in aktivnemu preživljanju prostega časa s sodelovanjem na naših delavnicah in eksperimentalnicah na področju naravoslovja, robotike in obnovljivih virov energije.

Našo dejavnost prepoznavajo mladi dijaki kot podporno pri odločanju za študij. Predvsem, ko gre za usmeritev v naravoslovne in tehnične študije, spoznajo pri nas še mnoge skrivnosti gradivu in delu, ki jim pomagajo pri odločitvi za poklicno pot. Ravno tako tudi mlajše generacije – 9. šolci ki se odločajo na katero srednjo šolo naprej, se po večkratnih obiskih pri nas mnogo lažje odločijo tudi za poklicne in strokovne šole, saj pri nas spoznavajo dosežke novih tehnologij, ki naredijo poklice mnogo bolj zanimive.

+386 41 770 618
Zagrebška cesta 18, Maribor, Slovenia