Center odličnosti nizkoogljične tehnologije CO NOT

Velikost: mikro
KONTAKTNA OSEBA: Ivana Maver - info@conot.si

Center odličnosti nizkoogljične tehnologije je nepridobitni zavod, katerega namen je združiti vse bistvene slovenske potenciale, ki omogočajo skladen, celovit ter sistematičen razvoj naprednih tehnologii, ki bodo pospešili prehajanje Slovenije v nizkoogljično družbo. Hkrati je nacionalna kontaktna točka za vse slovenske potenciale na tem področju. Vključuje 3 raziskovalne inštitucije (Kemijski inštitut, lnstitut Jožef Stefan in Univerza v Ljubljani – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za strojništvo) in 10 industrijskih partnerjev (Cinkarna, Domel, HSE, lNEA, Iskra Tela, Mebius, Petrol, Razvojni center za vodikove tehnologije, Silkem, TEŠ). Večina vključenih partnerjev predstavlja gonilno silo na svojem področju, ne le znotraj Slovenije, ampak tudi v evropskem ali celo svetovnem prostoru.

/
Hajdrihova ulica 19, Ljubljana, Slovenia