Čiste vodikove tehnologije v Sloveniji in njeni čezmejni soseščini

Vljudno vabljeni na webinar, v torek, 18. oktobra 2022. Webinar je organiziran kot spremljevalni dogodek v okviru Evropskega tedna vodika 2022.

Slovenija že ima nekaj primerov uporabe vodikove tehnologije pri razogljičenju industrije in obrambnem sektorju. Tudi na tem področju se krepi sodelovanje s sosednjimi državami in obstaja politična pripravljenost za podporo vodikovim projektom. Letos je bil skupaj z Italijo in Hrvaško partnerstvu za čisti vodik predložen predlog za obsežno vodikovo dolino. Z dogodkom želimo obravnavati potenciale proizvodnje, uporabe in shranjevanja vodika v severnojadranski regiji in širše, da bi identificirali poti prihodnjega razvoja na tem nastajajočem tehnološkem področju.

Dogodek bo potekal v angleškem jeziku.

Program: 

Moderator Nina Meglič, SRIP – Circular Economy
Govorci 9.00-9.30
Vodikove tehnologije za razogljičenje industrije
prof. dr. Blaž Likozar, Kemijski inštitut9.30-10.00
Sodelovanje EU pri raziskavah in razvoju za uporabo vodika v energetsko intenzivnem sektorju
dr. Tilen Sever, Steklarna Hrastnik

10.00-10.30
Čisti vodik v mobilnosti in obrambi
prof. dr. Tomaž Katrašnik, Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani

10.30-11.00
Vodikova tehnologija in razvoj veščin, prof. dr. Viktor Hacker, TU Graz

11.00-11.15
Odmor

11.15-11.45
Mr. István Lepsényi, Predsednik Hydrotechnology Platform, Hungary

11.45-12.15
Hrvaška vloga v severnojadranski vodikovi dolini
dr. sc. Vjekoslav Jukić, Vodja oddelka za  Energijsko politiko in prezentanje, Predstavnik Ministrstva za gospodarstvo in trajnostni razvoj na Hrvaškem

12.15-12.45
Predstavnik iz Italije (tbc)

12.45-13.00
Zaključek in zaključki

 

Registrirate se lahko tukaj

Vljudno vabljeni.