Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor

Velikost: majhno
KONTAKTNA OSEBA: mag. Matjaž Fras - matjaz.fras@rra-podravje.si

Regionalna razvojna agencija za Podravje – Maribor (RRA Podravje – Maribor) je kot nosilna razvojna agencija v podravski regiji skupaj s partnerskimi institucijami najpomembnejši člen za razvoj 41 občin v regiji. Zaradi zelo pomembne funkcije, ki jo opravlja, je ključno, da predstavlja najboljši servis občinam na področju regionalnega razvoja, projektne podpore, črpanju evropskih sredstev, povezovanju, privabljanju investitorjev, razvoju turizma, pametni specializaciji ter podporo podjetniškemu okolju. Agencija posamezne naloge izvaja v okviru Splošne službe in štirih sektorjev: sektor za regionalni razvoj, sektor za podjetništvo, sektor za raziskave, razvoj in inovacije ter sektor za turizem. RRA Podravje – Maribor je del KPD – Kreativnega parka Drava, ki predstavlja regijsko stičišče podjetništva, tehnologij in kreativnih tehnologij s tesno vpetostjo digitalizacije regije in usposabljanj na področju podjetništva.

+386 41 522 412
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, Slovenia