Zaključna konferenca H₂GreenTECH – Slovenija 21.6.2022

Krepitev regionalnega sodelovanja na področju vodikovih tehnologij s čezmejnim sodelovanjem podjetij, R&R centrov in visokošolskih institucij

Zaključna konferenca H₂GreenTECH

KREPITEV SLOVENSKO – AVSTRIJSKEGA ČEZMEJNEGA SODELOVANJA ZA RAZVOJ VODIKOVIH TEHNOLOGIJ

Torek, 21. 6. 2022, 10.00 – 13:00

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija

Velika predavalnica – 1. nadstropje

Konferenco ob zaključku projekta H₂GreenTECH organizira Kemijski inštitut, vodilni partner projekta. Projektne partnerje povezuje vodik, ki se tudi v širšem evropskem kontekstu smatra kot del rešitve za razogljičenje prometa in industrijskih procesov, zlasti na področju shranjevanja energije, oskrbe in povečane rabe energije iz obnovljivih virov.

Tekom projekta so partnerji iz Slovenije  in Avstrije vzpostavili Hydrogen center, čezmejno raziskovalno, industrijsko in izobraževalno mrežo, namenjeno posredovanju informacij za poglabljanje sodelovanj ter krepitvi zmogljivosti na področju vodikovih tehnologij v prihodnosti.  Dolgoročno je center namenjen  združevanju regionalnih prednosti raziskovalnega in razvojnega potenciala za delovanje sektorja vodikovih tehnologij. Podjetjem bo zagotovljen dostop do raziskovalne infrastrukture ter novih razvojnih znanj in tehnoloških dosežkov na čezmejnem območju in širše. Izzivi, povezani vodikovimi tehnologijami, so na številnih ravneh univerzalni in presegajo nacionalne okvire, zato je pomembno medsektorsko povezovanje različnih deležnikov na čezmejni ravni.

Na dogodku bosta predstavljena Hydrogen center s strategijo razvoja do 2025 in H₂GreenTECH model uporabe vodika za demonstracijske in izobraževalne namene z izobraževalnim modulom. V panelu bo na podlagi predstavljenega  Akcijskega načrta za spodbujanje vodikovih tehnologij  na čezmejnem območju  Slovenije in Avstrije, ki je nastal v okviru projekta, tekla tudi razprava o priložnostih za razvoj vodikove doline.

Projekt H₂GreenTECH je v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Zaključno konferenco organizira Kemijski inštitut, vodilni partner projekta H₂GreenTECH, v sodelovanju s projektnimi partnerji.

Vljudno vabljeni!

REGISTRIRAJTE SE TUKAJ

PROGRAM

9.30 – 10.00 Registracija udeležencev
10.00 – 10.15 Novinarska  konferenca partnerjev projekta H₂GreenTECH
10.20 – 10.40 Predstavitev Enotne vstopne točke HYDROGEN CENTER za podjetja, raziskovalce in študente čezmejnega območja Slovenije in Avstrije in načrtov za izvajanje do leta 2025Dr. Dragica Marinič,  Štajerska gospodarska zbornica,
10.40 – 11:10 Predstavitev razvitega H2GreenTECH modela uporabe vodika v demonstracijske in izobraževalne nameneSigrid Wolf, Tehnična univerza Gradec &  Andreas Warmuth, Univerza v Celovcu
11:10 – 11:25 Odmor
11.25 – 12.15 Panel: Predstavitev Akcijskega načrta za spodbujanje vodikovih tehnologij  na čezmejnem območju  Slovenije in Avstrije ter razprava o razvojnih priložnosti za vzpostavitev vodikove dolinemoderator: dr. Blaž Likozar, Kemijski inštitut·         dr. Peter Kumer,  Ministrstvo za znanost, izobraževanje in šport – predstavitev Akcijskega načrta za spodbujanje vodikovih tehnologij  na čezmejnem območju  Slovenije in Avstrije·         dr. Dragica Marinič, Štajerska gospodarska zbornica·         dr. Christian Heschl, Forschung Burgenland ·         dr. Viktor Hacker, Tehniška univerza Gradec ·         dr. Janez Blaž, Ministrstvo za infrastrukturo·         dr. Tomaž Katrašnik, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo Panel bo potekal v angleškem jeziku
12.15 – Pogostitev in druženje

Dogodek je namenjen vsem zainteresiranim deležnikom po predhodni REGISTRACIJI (brez kotizacije). Število udeležencev je omejeno.

Kraj dogodka: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana.

Parkirišče: Parkirišča ob občinskih cestah ob Kemijskem inštitutu, Hajdrihova 19, Ljubljana (0,40€/h)

Jezik: SLO/NEM – Zagotovljeno bo simultano prevajanje. Panel bo potekal v ANGLEŠKEM jeziku.

V primeru dodatnih vprašanj se obrnite na kontaktno osebo na Kemijskem inštitutu: Petra Props petra.props@ki.si.

Več informacij o projektu H₂GreenTECH: webpage, Facebook, LinkedIn